Polski Samochód Elektryczny

Do tej pory przeprowadzone zostały dwa etapy prac nad projektem polskiego samochodu elektrycznego. Pierwszym z nich był konkurs na wizualizację nadwozia oraz postępowanie „Polski samochód elektryczny”.

Konkurs na wizualizację zakończył się wyborem czterech zwycięskich propozycji oraz dwóch wyróżnionych prac. Z kolei w postępowaniu „Polski samochód elektryczny” spółka zweryfikowała zgłoszenia blisko 200 podmiotów z 17 konsorcjów złożonych z polskich producentów pojazdów i komponentów samochodowych. Za ocenę merytoryczną zgłoszeń odpowiadała Komisja Oceniająca, składająca się z ekspertów branży motoryzacyjnej i ekspertów biznesowych, a także przedstawicieli EMP.

Obecnie EMP jest w fazie prowadzenia dalszych rozmów z wybranymi podmiotami w celu wypracowania modelu ich partnerstwa w projekcie. Zgłoszone projekty zawierają innowacyjne rozwiązania techniczne, za którymi stoją wartościowe zespoły. Ich wiedza i doświadczenie będą szczególnie cenne w pracach nad polskim samochodem elektrycznym. ElectroMobility Poland weźmie na siebie odpowiedzialność za dalszy proces i realizację postępowania, jak i finalne stworzenie samochodu elektrycznego

Konkurs na wizualizację

Projekt „Polski Samochód Elektryczny”