Elektromobilność w Polsce

Utworzenie i działalność ElectroMobility Poland jest częścią Planu Rozwoju Elektromobilności, który jest szansą na rozwój dla polskiego przemysłu, nauki oraz narzędziem wzmacniania wzrostu gospodarczego.

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów, określonych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych.

Efektem wdrażania Planu Rozwoju Elektromobilności z perspektywy miast będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

Dowiedz się więcej o Planie Rozwoju Elektromobilności
O projekcie - EMP
Projekt zakładający, że do 2025 roku po polskich drogach
jeździć będzie milion samochodów elektrycznych,
a także koncepcja elektryfikacji transportu publicznego
to przedsięwzięcia, które mają kluczowe znaczenie
dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

Dodatkowo - działania te wygenerują dodatkowy popyt na energię, co pozwoli lepiej zagospodarować moce wytwórcze i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w dużych miastach. W zapowiedzi jest również pakiet zmian legislacyjnych służących m.in. wypracowaniu modelu sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych.