25.01.2018

Konferencja o elektromobilności z udziałem EMP

W Warszawskim Domu Technika odbyła się konferencja pt. "Elektromobilność - nowa era w transporcie i energetyce - wyzwania dla przemysłu i nauki polskiej" z udziałem przedstawicieli EMP.

Podczas konferencji dyskutowano na temat potenciału polskiego przemysłu w związku z produkcją i wykorzystaniem samochodów elektrycznych, a także związanej z nimi infrastruktury. Ważnym tematem były również wyzwania jakie stoją przed sektorem energetyki w kontekście dystrybucji i zarządzania energią elektryczną na potrzeby e-transportu. Omówione zostały ponadto aspekty techniczne i prawne związane z polską elektromobilnością.
 
Konferencję 25 stycznia otworzył Ryszard Marcińczak - przewodniczący Komitetu N-T Gospodarki Energetycznej NOT. Następnie głos zabrali m. in. Alicja Pawłowska – Kierownik Programu E-samochód w Ministerstwie Energii i Robert Dzierzgwa - Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rozwoju.
 
W dyskusji panelowej pt. „Polski  przemysł motoryzacyjny na drodze do mobilności” wzięli udział: dr inż. Andrzej Muszyński - ElectroMobility Poland, Tomasz Detka - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Prezes MOTORTEST - Dealer Hyundai, Małgorzata Haller, Dyrektor ds. rozwoju Warszawskiej Izby Gospodarczej, Robert Karwacki, Z-ca dyr. MZK Zielona Góra - Radosław Gutowski z Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP.
 
Główne wątki dyskusji dotyczyły zapotrzebowana na transport z zastosowaniem napędu elektrycznego, charakterystyki transportu zbiorowego po przejściu w pełni na napęd elektryczny, a także korzyści z przejścia transportu przemysłowego i pojazdów dostawczych na napęd elektryczny.
 
Do innych istotnych tematów należały korzyści ekonomiczne i w codziennej eksploatacji dla użytkowników elektrycznych samochodów osobowych oraz przykłady wprowadzenia transportu z zastosowaniem napędu na prąd.
 
Pozostałymi mówcami byli m.in.: Jędrzej Dąbrowski –  Ele-DriveCo, Zbigniew Nosal – Prezes Zarządu PKM w Jaworznie oraz Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu MZA w Warszawie.