10.02.2017

Wizyta w PIMOT

Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń, dlatego wraz z Ministrem Michałem Kurtyką – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Energii oraz przedstawicielami Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w ME odwiedziliśmy Polski Instytut Motoryzacji.

Podczas spotkania Dyrektor Instytutu, Andrzej Muszyński, zaprezentował możliwości badawcze PIMOT w zakresie planu rozwoju elektromobilności w Polsce.

Obejrzeliśmy zrealizowane na terenie Instytutu inwestycje, w tym "Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów" - infrastrukturę do badań bezpieczeństwa czynnego i biernego środków transportu, badań symulacyjnych oraz gigantyczną klatkę Faradaya do badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Najciekawszym punktem spotkania była prezentacja skonstruowanego w PIMOT Wielofunkcyjnego Pojazdu do Zadań Specjalnych "Funter 4x4x4".