Projekt „Polski Samochód Elektryczny”

ElectroMobility Poland robi kolejny krok na drodze do polskiego samochodu elektrycznego. Zapraszamy profesjonalistów do wzięcia udziału w negocjacjach z EMP. Ich efektem będzie współpraca przy budowie prototypów samochodów elektrycznych.
Uruchomione 27 listopada postępowanie jest nawiązaniem do konkursu na wizualizację miejskiego auta przyszłości zakończonego we wrześniu br., w którym nagrodzono cztery oraz wyróżniono dwa projekty wizualizacji nadwozia.

Jaki jest cel Projektu?

Planujemy:

• nawiązać współpracę z zespołami, które mają kompetencje w zakresie konstrukcji, prowadzenia prac rozwojowych, budowy prototypu oraz przygotowania do wdrożenia produkcji osobowego samochodu elektrycznego,
• pozyskać prototypy osobowych samochodów elektrycznych kategorii L7e lub M1 oraz ich dokumentację techniczną,
• rozpocząć proces budowy zaplecza technicznego i biznesowego dla uruchomienia w Polsce produkcji seryjnej pojazdu elektrycznego.

Etapy

Projekt „Polski Samochód Elektryczny” zostanie przeprowadzony w czterech etapach:
Etap I - Opracowanie wstępnej koncepcji technicznej budowy prototypu oraz wstępnej koncepcji biznesowej produkcji seryjnej
Etap II - Opracowanie szczegółowej koncepcji technicznej budowy prototypu oraz koncepcji przygotowania do produkcji seryjnej
Etap III - Pierwszy etap prac nad prototypem - budowa modelu funkcjonalnego oraz opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej docelowego prototypu
Etap IV - Finalizacja prac nad prototypem, przekazanie pojazdu do oceny EMP

Uczestnicy

Uczestnikami postępowania mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów prawa, działający jako osoby fizyczne bądź osoby prawne, które mają kompetencje w zakresie:
• konstrukcji i budowania prototypów pojazdów
• produkcji pojazdów
• projektowania lub produkcji komponentów
• wdrażania na rynek nowych produktów.
 
Dopuszczalny jest także udział w ramach konsorcjum osób fizycznych bądź prawnych, pod warunkiem, że co najmniej jedna ze zrzeszonych osób prawnych posiada status przedsiębiorcy. W tym przypadku podmioty tworzące konsorcjum powinny łącznie posiadać kompetencje określone powyżej.

Warunki udziału

Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące Projektu i wymagania związane udziałem w nim, należy nie później niż do 20 grudnia 2017 roku, na adres: prototyp@emobilitypoland.pl przesłać skan podpisanego formularza zgłoszeniowego zawierającego m.in. następujące informacje:
• dane identyfikacyjne podmiotu zainteresowanego udziałem w Projekcie
• przewidywany skład zespołu realizującego Projekt z uwzględnieniem partnerów biznesowych
• przewidywana forma współpracy np. konsorcjum
• opis dotychczasowych osiągnięć zawodowych podmiotu zainteresowanego udziałem w Projekcie i zespołu zgłoszonego do realizacji Projektu.
 
Po otrzymaniu skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego i jego akceptacji przez EMP, szczegółowe informacje dla Uczestnika Projektu „Polski Samochód Elektryczny” zostaną przesłane na wskazany adres mailowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
Formularz zgłoszeniowy Zachęcamy do zwracania się z prośbą o szczegółowe wymagania dotyczące Projektu z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin nadsyłania wstępnej koncepcji technicznej budowy prototypu oraz wstępnej koncepcji biznesowej produkcji seryjnej, które będą podlegać ocenie na I etapie upływa 29 grudnia 2017 roku.
 
Uczestników, chcących skorzystać z nagrodzonej w pierwszym konkursie wizualizacji, prosimy o kontakt na adres: prototyp@emobilitypoland.pl.
 
Dziennikarzy, zainteresowanych informacjami o Projekcie, prosimy o kierowanie pytań do rzecznika prasowego na adres: aleksandra.baldys@emobilitypoland.pl.
 
Zachęcamy również do śledzenia aktualności w zakładce MEDIA oraz strony profilu EMP na Facebooku: https://www.facebook.com/ElectroMobilityPL/