Samochód przyszłości -
konkurs ElectroMobility Poland

Konkursy to początek drogi, której celem jest polski samochód elektryczny. Nasze zamierzenia zakładają stworzenie pojazdu przeznaczonego dla nowoczesnego, świadomego ekologicznie konsumenta, dla osoby pracującej i aktywnie spędzającej czas. Będzie to auto miejskie, wpisujące się w trendy motoryzacyjnego rozwoju. ElectroMobility Poland organizuje w 2017 i 2018 roku dwa konkursy, które stanowić będą pierwsze dwa z czterech kroków na drodze do polskiego samochodu elektrycznego.

Konkurs na wizualizację koncepcji nadwozia.
Pierwszy konkurs, który rozpoczyna się 13 marca 2017 r. i potrwa do 10 września 2017 r. jest konkursem na koncepcję nadwozia prototypu miejskiego pojazdu elektrycznego. Zakończy się wyborem 5 najlepszych koncepcji (laureaci konkursu na koncepcję nadwozia), których autorzy otrzymają nagrody w wysokości 50 tys. zł każdy. Konkurs jest otwarty także dla podmiotów, które posiadają prototyp samochodu elektrycznego - mogą go zgłosić do konkursu na zasadach opisanych w regulaminie, to znaczy rozpoczynając od pierwszego konkursu na wizualizację koncepcji nadwozia.

Konkurs na zbudowanie pierwszych prototypów.
Drugi konkurs, który rozpocznie się we wrześniu 2017 r., ma na celu zbudowanie jeżdżących po drogach prototypów, na podstawie zwycięskich koncepcji z konkursu pierwszego. Konkurs ten rozpocznie się od naboru chętnych do budowy prototypów. Konkurs drugi zakończy się galą finałową w marcu 2018 r., w czasie której publiczność wybierze 5 najlepszych prototypów spośród wszystkich przedstawionych EMP i finalnie dopuszczonych do gali (spełniających minimalne wymagania). Każdy prototyp dopuszczony do gali otrzyma nagrodę w wysokości 100 tys. zł.

Kolejne dwa kroki to będzie wyprodukowanie – na podstawie 5 najlepszych prototypów z konkursu drugiego - krótkich serii pojazdów (do 100 sztuk łącznie) i uzyskanie dla nich homologacji, a na końcu w ostatnim kroku przygotowanie i uruchomienie produkcji seryjnej na podstawie najwyżej ocenionego w kroku trzecim pojazdu.

Poniżej przedstawiono harmonogram konkursów.

1. Konkurs pierwszy – na wizualizację koncepcji nadwozia.
2. Konkurs drugi – na zbudowanie pierwszych prototypów.
EMP zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych terminów przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu. Spółka dołoży starań, by podmioty zainteresowane konkursami zostały jak najwcześniej powiadomione o ewentualnych zmianach. Wszelkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej http://www.emobilitypoland.pl, w zakładce Konkurs.