Razem ruszamy w przyszłość!

Misją ElectroMobility Poland SA jest budowa spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce, a głównym celem spółki opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego. ElectroMobility Poland planuje, przy wsparciu polskiego rządu, stworzyć podstawy dla powstania nowego rynku w Polsce i stać się częścią globalnego przemysłu pojazdów elektrycznych.
Więcej o EMP

Milion samochodów elektrycznych
w Polsce do 2025

Rynek pojazdów elektrycznych znajduje się w okresie intensywnego wzrostu. Przyszłość motoryzacji należy
do pojazdów elektrycznych. Szacuje się, że w 2040 roku
już co czwarty samochód na świecie będzie napędzany
tego rodzaju silnikiem. Dlatego już dziś pracujemy nad
stworzeniem warunków rozwoju tego sektora.
Dla Polski to nie tylko szansa na dogonienie,
ale również wyprzedzenie światowych trendów.
O projekcie

Konkurs na prototyp

ElectroMobility Poland robi kolejny krok na drodze do polskiego samochodu elektrycznego. Zapraszamy profesjonalistów do wzięcia udziału w negocjacjach z EMP. 
Dowiedz się więcej